فروشگاه عرضه محصولات کشاورزی گیلان

برنج رشته و خشکار برنج گیلان درجه یک

رشته و خشکار

رشته خشکار مخصوص سفره‌های افطار است و بیشترین تولید آن‌هم در ماه مبارک رمضان است. رشته خشکار از دو محصول رشته و خشکار تشکیل شده است.
«رشته» ترکیب آرد و آب و شیر به تنهایی است و «خشکار» به رشته میان پر می گویند. محتویات درون خشکار از گردو و کمی شکر به همراه ادویه مخصوص شامل هل، دارچین، ... تشکیل می شود.
این شیرینی برای سرو آن حتما باید کمی سرخ شده و با شربتی که شامل کمی شکر، گلاب و زعفران است، شیرین شود.
حداقل میزان سفارش 10 عدد است که می توان ترکیبی از رشته و خشکار یا هر کدام به تنهایی باشد. قیمت یک عدد رشته 1500 تومان و قیمت یک عدد خشکار 2500 است.

قيمت: 4000 تومان
برنج هاشمی چوچاق