فروشگاه عرضه محصولات کشاورزی گیلان

برنج گزنه برنج گیلان درجه یک

گزنه

گزنه گیاهی است علفی و چند ساله که ساقه آن چهار گوش بوده و بطور قائم تا ارتفاع یک متر بالا می رو د. گیاه گزنه در خرابه ها ،‌باغها و نقاط مرطوب که چهارپایان از آن عبور می کنند بحالت خودرو می روید ریشه این گیاه خزنده بوده و در ناحیه ای که سبز می شود کم کم تمام منطقه را فرا می گیرد .
ساقه گیاه گزنه را پرزها و تارهای مخروطی شکل پوشانده که در صورت لمس کردن ساقه بدست می چسبد و پوست را می گزد که تولید خارش و سوزش می کند و شاید بهمین دلیل آنرا گزنه نامیده اند .
وزن محصول: 100گرم
قیمت سبزی گزنه، خرید سبزی گزنه،گزنه خشک شده، فروش گزنه،گزنه در غذا،سبزی معطر گیلان،سبزی محلی گیلان

قيمت: 20000 تومان
برنج هاشمی چوچاق